Un País en Comú

#unpaisencomu

Sort

24 de Febrer - 19.00 h.

Eix 6. Un projecte de país des de tots els territoris

10 dones - 28 homes participants